Våra försäljningsvillkor

1. Garanti
2. Betalningssätt
3. Frakt och leveransvillkor
4. Ej betald eller hämtad beställning
5. Ej uthämtat paket
6. Transportskada
7. Ångerrätt och returfrakt
8. Mjukvara
9. Felleverans
10. Åldersgräns
11. Cookies
12. Personuppgifter & PUL
13. Tvist


All utrustning vi säljer är begagnad men noggrant testad och genomgången. Samtliga priser är angivna inklusive moms.

1. Garanti

IT-Auktion Nordic AB lämnar 3 månaders garanti, från leveransdatum, på all hårdvara (om inget annat angivits i annonsen). Detta innebär att vid påvisat fel i varan försöker vi i första hand laga utrustningen och om det ej går, ersätta med en likvärdig produkt annars återgår köpet. Garantin gäller ej vid handhavandefel eller om ingrepp har gjorts i varan, oavsett  om ingreppet har utförts av auktoriserad reparatör eller av kunden själv. Garanti gäller mot uppvisande av giltigt kvitto.

När det gäller batterier till bärbara datorer så garanterar vi att dessa fungerar och tar laddning, dock ges ingen garanti för hur lång drifttiden är (om inget annat anges i annonstexten).

2. Betalningssätt

Kunder kan välja att betala via följande alternativ:

– Betalning med kort eller kontant i vår butik/uthämtningslager i Bromma.

– Betalning via Swish.

– Betalning i förskott till PG/BG.

– Säker betalning med kort via Payer checkout.

– Köp mot faktura via Payer checkout (se allmäna villkor http://www.payer.se/allmanna-villkor/). Faktureringsavgift tillkommer.

– Direktbanksbetalning via Payer checkout (endast Handelsbanken och Swedbank).

3. Frakt och leveransvillkor

Varor levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar efter det att ordern har bekräftas. Vid eventuella leveransfördröjningar meddelas detta köparen som då har rätt att häva köpet. Våra varor skickas med DBSchenker.

4. Ej betald eller hämtad beställning

Beställningar som ej hämtas eller betalas för makuleras efter 5 arbetsdagar.

5. Ej uthämtat paket

Paket som inte hämtas inom två veckor skickas automatiskt tillbaka till IT-Auktion Nordic.
För ej uthämtade paket tar vi ut en hanteringsavgift på 495:- per paket.

6. Transportskada

Våra varor skickas med DBSchenker. Om emballaget är skadat eller det saknas kollin skall detta meddelas transportören direkt. Ansvaret för varan övergår till köparen när varan mottagits och kvitterats. Om du upptäcker att varan har blivit skadad i leveransen är du skyldig att anmäla detta till IT-Auktion Nordic omgående.

7. Ångerrätt och returfrakt

IT-Auktion Nordic AB följer distansköpslagen, under förutsättning att utrustningen inte är fysiskt skadad, där denne åberopas.
Emballera paketet väl för att undvika fraktskador, använd gärna samma emballage som varan skickades med.

Så snart vi mottagit din returförsändelse undersöker vi varan och vidtar lämplig åtgärd (t.ex återbetalning eller om så önskas tillgodokvitto).

Returer får under inga omständigheter skickas mot postförskott eller efterkrav.

För att du skall kunna returnera utrustningen krävs att du kontaktat oss inom 14 dagar från leveransdatum, antingen via mail eller telefonkontakt, och fått ett godkännande samt ett RMA-nummer. Därefter skickar vi dig en returfraktsedel alternativt kan du lämna in utrustningen själv till vår butik i Bromma.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

8. Mjukvara

Samtliga datorer levereras utan förinstallerat operativsystem om köparen själv inte gjort ett aktivt val av operativsystem eller annat är angivet i annonsen.

9. Felleverans

Om du fått fel vara kontaktar du oss antingen via mail konsument@it-auktion.se eller telefon: 08-98 25 70 så snart felet upptäckts. Vid felleverans står IT-Auktion Nordic för frakten.
Vid reklamationer tillämpas Konsumentköplagen (1990:932).

10. Åldersgräns

Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.

11. Cookies

Vi är enligt lag skyldiga att upplysa våra besökare om att vi använder cookies på denna webbplats. Cookies används för att underlätta för besökaren genom att lagra ofta förekommande fält i formulär så att besökaren inte behöver skriva in dessa vid varje besök till webbplatsen. Vill man undvika cookies ska man inte fylla i några fpulmulär.

12. Personuppgifter & PUL

IT-Auktion behandlar personuppgifter om medlemmar i syfte att kunna tillhandahålla, administrera, informera och kontrollera.
Personuppgifterna behandlas av IT-Auktion Nordic AB för de ovan angivna ändamålen. Den registrerade har, bland annat enligt personuppgiftslagen, vissa rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Till exempel rätt att få information om behandling av uppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter. Medlem som har tagit del av information om behandlingen, lämnar härmed sitt samtycke till att personuppgifter om medlemmen behandlas enligt ovan. Besökaren ger härmed sitt medgivande till att all information som lämnas vid registrering och köp lagras av IT-Auktion Nordic AB.

13. Tvist

Vid eventuell tvist kommer IT-Auktion Nordic AB att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.